ΓάΪδαρος


Οι κάτοικοι του χωριού λόγω της μορφολογίας του εδάφους της περιοχής που ζούν , ασχολούνταν με την κτηνοτροφία , τη γεωργία , την αμπελουργία και τη δενδροκομία.
Εκτός από τα γιδοπρόβατα κάθε σπίτι είχε και τα ζωντανά του που τα χρησιμοποιούσε ως μεταφορικά μέσα , όπως μουλάρι, άλογο και γαϊδούρι. Επιχειρώντας ένα παραλληρισμό μπορούμε να πούμε ότι τα ζώα αυτά ήταν τα σημερινά Ι.Χ. αυτοκίνητα με αντίστοιχη χρήση ανάλογα με το είδος του φορτίου , της εργασίας και της μεταφοράς που πραγματοποιούσαν.

"Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν τις νύχτες με ζαλίζουνε τ' αγόρια όταν σφυρίζουν..."