Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο 

Τ Ο   Ν Ε Ο   Ε Τ Ο Σ   2 0 1 9

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ
Το χωριό Κεφαλινός (ή Κεφαλινού ή Κεφαλληνού) είναι μια από τις έντεκα Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας ΙΘΩΜΗΣ, η οποία ανήκει στο δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Στην ίδια Δημοτική ενότητα (ΙΘΩΜΗΣ), ανήκουν: Το Αριστοδήμειο, η Αρσινόη, η Βαλύρα, τα Ζερμπίσια, το Κογχύλι, η Λάμπαινα, η Μονή Βουλκάνου, τα Πετράλωνα, η Ρευματιά, και ο Χρυσότοπος.
Η επίσημη ονομασία είναι “ο Κεφαλινός”. Υπάγεται στο Δήμο Μεσσήνης. Η έδρα του Δήμου είναι στην κωμόπολη Μεσσήνη και ο Δήμος ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, ο Κεφαλινός ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Κεφαλινού, του πρώην Δήμου ΙΘΩΜΗΣ του Νομού ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
"Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν τις νύχτες με ζαλίζουνε τ' αγόρια όταν σφυρίζουν..."